ارتباط با ما

شماره تماس: ۰۵۱۳۸۷۶۹۷۶۸

ایمیل: arvinamalgar@gmail.com

آدرس: مشهد، بلوار پیروزی، میدان شهید کاوه، دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان رضوی(دانشکده فنی منتظری مشهد)، مرکز رشد واحد های فناور، اتاق ۳۰۴

کد پستی: ۹۱۷۶۹۹۴۵۹۴

موبایل: ۹۸۹۳۸۰۴۹۷۸۳۰+

اجرا شده توسط: همیار وردپرس