دستگاه هواساز اتاق پرورش قارچ

موضوع کار

یکی از چالشهای موجود در تولید نیمه صنعتی و خانگی قارچ دگمه ای (نوع قارچ متداول در بازار)، تامین هوای مناسب در دما و رطوبت مناسب می باشد. هوای مورد نیاز در زمان باردهی محصول می بایست با رطوبت بالای ۹۵% و در دمای بین ۱۵ تا ۱۸ فراهم شود. دماهای بالا علاوه بر تولید نامناسب باعث ازدیاد آفات نیز خواهد بود.

روش حل موضوع

چالش تولید هوای سرد و مرطوب به صورت نیمه صنعتی (و با قابلیت توسعه به حالت صنعتی)، توسط متخخصان هلدینگ سادکوش مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور پس از طراحی سیستم هواساز اتاق قارچ در یک پایلوت کوچک نیز مورد آزمایش قرار گرفت. اساس کار استفاده از سرمایش تبخیری است که باعث افزایش رطوبت هوا نیز می شود. ظرفیت کاهش دما از طریق سرمایش تبخیری محدود است، لذا با ترکیب سیستم سرمایش تبخیری و سرمایش تبریدی دما و رطوبت مورد نیاز در مقدار مناسب تامین شده است. این سیستم به راحتی می تواند برای تولید هوای مرطوب در دمای مورد نظر در فصول سرد سال نیز مورد استفاده قرار گیرد.

تصاویری از پایلوت اجرا شده