دسترسی به جزوه های آموزشی مربوط با امتحانات سازمان هواپیمایی کشوری (B1, B2)

به همت موسسه  موسسه آموزشی مهر سوالات آزمون های استاندارد هواپیمایی کشوری (B1, B2) در اختیار علاقمندان قرار گرفته است. همچنین در بخش دانلود صفحه دانلود رایگان جزوات آموزشی امکان دسترسی رایگان به جزوات آموزشی جپسون، دیکشنری و انکسهای ایکائو فراهم گردیده است.

به علاقندان به رشته تعمیر و نگهداری هواپیما توصیه می شود حتماً از صفحه این موسسه بازدید کرده و از محصولات آن استفاده نمایند.