کنترل و پایداری هواپیما

قابل توجه دانشجویان درس کنترل و پایداری هواپیما

فایلهای آموزشی، نمرات اولیه و کلیه مطالب مربوط به این درس در این صفحه قرار داده می شود.

فایل مربوط به کتاب درسی در لینک مقابل قرار دارد: stabilityمحورهای اصلی هواپیما

دانشجویان محترم می توانند نظرات خود را در خصوص نحوه آموزش و ارزیابی ارائه شده به ایمیل زیر ارسال کنند:

exam.review.request@gmail.com