صعود به قله سالوک

در آخرین جمعه ماه شعبان (۱۳۹۷) فرصتی برای صعود به قله سالوک در نزدیکی بجنورد، روستای رختیان دست داد که برخی تصاویر این برنامه را در ذیل مشاهده می کنید.

طبیعت زیبای پارک ملی سالوک

گلهای زیبای گون،  پارک ملی سالوک

نمایی از روستای رختیان و در دور دست روستای حصار حسینی

 

جانپناه

طبیعت زیبای پارک ملی سالوک

نمایی از جانپناه و در دور دست قله مشاهده می شود

جانپناه در دوردست