مدل سازه ای فلایر ۳ هواپیمای برادران رایت

 این مدل کاملا بر اساس سازه واقعی هواپیما طراحی شده و مقیاسها نیز رعایت شده اند. این مدل سازه ای برای مقاصد آموزشی و تزیینی بسیار مناسب است و دو قمست ملخها و سکان عمودی آن متحرک طراحی شده است. در صورت تمایل امکان ارسال مدل ساختنی آن با دستور العمل مهیاست که البته نیاز به مهارت برای ساختن دارد. به همراه این مدل یک صفحه توضیحات آموزشی در مورد این هواپیما نیز ارسال می شود.

مدل سازه ای فلایر 3
مدل سازه ای فلایر ۳

طول دو سر بال ۳۰۰ میلی متر و طول بدنه ۲۰۵ میلیمر. امکان سفارشی سازی آن با ابعاد دلخواه وجود دارد.

ملخها و سکان عمودی
ملخها و سکان عمودی
سکان افقی
سکان افقی نمای جلو

قیمت این محصول ۱۷۵۰۰۰ تومان بوده است و ارسال آن رایگان است.

برای سفارش این محصول به بخش تماس با ما مراجعه کنید